powered by Oukej.CZ  
Psychologie.Oukej.CZ - podpůrný web studentů psychologie na FF MU
Heslo:


 
 Aktuální info
 Diskusní fórum
 Diskuse na PsÚ

 Novinky
 Studijní program
 Slovník
 Odkazy

 Příjímací zkouškyDoporučený studijní program prezenčního mgr. studia

Doporučený studijní program 2012/2013 ke stažení
Doporučený studijní program 2011/2012 ke stažení
Doporučený studijní program 2010/2011 ke stažení
Doporučený studijní program 2009/2010 ke stažení
Doporučený studijní program 2008/2009 ke stažení
Doporučený studijní program 2007/2008 ke stažení
Doporučený studijní program 2006/2007 ke stažení
Doporučený studijní program 2005/2006 ke stažení


Doporučený studijní program 2004/2005 - kurzy s kredity A

1. cyklus

1. ročník - 1. semestr
Biologické vědy
Obecná psychologie I (kognitivní procesy)
Dějiny psychologie
Úvod do psychologie
Společné předměty - Filosofie, Cizí jazyk (2 semestry), Tělesná výchova (4 semestry)

1. ročník - 2. semestr
Obecná psychologie II (prožívání, jednání)
Vývojová psychologie I
Metodologie psychologie I
Základy neurověd
Praxe v sociální péči

2. ročník - 3. semestr
Matematické a statistické metody I
Sociálně psychologický výcvik ve skupině
Sociální psychologie I (interpersonální kognice)
Psychologie osobnosti I
Vývojová psychologie II
Metodologie psychologie II

2. ročník - 4. semestr
Matematické a statistické metody II
Sociální psychologie II (postoje, skupinové procesy)
Psychologie osobnosti II
Psychopatologie
Základy psychometriky
Úvod do psychoanalýzy

3. ročník - 5. semestr
Duševní hygiena
Fyziologická psychologie
Psychologická terminologie
Komparativní psychologie

3. ročník - 6. semestr
Pedagogická psychologie I
Psychologie práce a organizace I
Aplikovaná sociální psychologie
Kasuistický seminář z psychopatologie
Stáže z psychopatologie
Práce k souborné zkoušce
Seminář k písemné práci

2. cyklus

4. ročník - 7. semestr
Psychodiagnostika dospělých
Klinická psychologie I
Poradenská psychologie
Pedagogická psychologie II
Psychologie práce a organizace II

4. ročník - 8. semestr
Klinická psychologie II
Manželské a rodinné poradenství
Psychoterapie
Psychodiagnostika dětí a mládeže

5. ročník - 9. semestr
Speciální psychiatrie
Neuropsychologie
Psychoterapie dětí
Psychodiagnostické klinické praktikum
Diplomový seminář I
Psychologické teorie

5. ročník - 10. semestr
Praxe z psychologie práce a organizace
Praxe z manželského poradenství
Praxe z psychodiagnostiky
Praxe z poradenské psychologie
Diplomový seminář II