powered by Oukej.CZ  
Psychologie.Oukej.CZ - podpůrný web studentů psychologie na FF MU
Heslo:


 
 Aktuální info
 Diskusní fórum
 Diskuse na PsÚ

 Novinky
 Studijní program
 Slovník
 Odkazy

 Příjímací zkouškyJak se dostat na psychologii na FF MU?!

Tak především musíte úspěšně složit přijímací zkoušky ;-)

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. Tou první je celouniverzitní "Test studijních předpokladů" (TSP) a druhou je oborový test z psychologie a biologie. Nedělá se zde ústní pohovor ani není nutné předložit seznam prostudované literatury vztahující se k oboru.

Bližší informace o studiu naleznete na webu Psychologického ústavu FF MU.

Materiály, které vám mohou u přijímaček pomoci, najdete na této stránce.

Dobrou přípravu k přijímacím zkouškám poskytne prostudování knihy Psychologie od R. L. Atkinsonové (Victoria Publishing 1995, Portál 2003). Doporučujeme také přečtení knihy Mortona Hunta - Dějiny psychologie (Portál 2000), která je velmi poutavě a čtivě napsána a obsahuje mnoho důležitých údajů.

V přípravě Vám mohou pomoci také cvičebnice k přijímacím zkouškám na psychologii od Filipa Smolíka (Psychologie - Podklady pro přijímaci zkoušky na VŠ, Amos 2002), Petra Pavlíka (Chci se dostat na psychologii!, Barrister & Principal 2002) a Simony Hoskovcové a Jana Grubera (Testy na psychologii, Tutor 2003). Důrazně však upozorňujeme, že není možné se v přípravě spolehnout pouze na takovéto publikace.

Zajímavé a inspirativní jsou publikace Petra Bakaláře - Psychologie v otázkách (Portál 1999) a Cvičebnice psychologie (Votobia 2003).

Dalšími užitečnými knihami mohou být publikace Milana Nakonečného (např. Úvod do psychologie nebo Základy psychologie) nebo Učebnice obecné psychologie Aleny Plhákové (Academia 2004). Hodí se určitě také mít po ruce nějaký psychologický slovník (nejlépe od Hartla a Hartlové).

Pro zvládnutí biologické části oborového testu by měly stačit znalosti biologie vyučované na gymnáziích, jako studijní materiál je tedy použitelná jakákoliv podrobnější středoškolská učebnice biologie. Otázky se týkají pouze biologie člověka.

Důležité je také alespoň trochu se připravit na TSP, přinejmenším zběžným prostudováním několika variant testů z minulých let, nebo některé z přípravných publikací, kterých je v současnosti mnoho.

Přejeme vám hodně úspěchů u přijímacích zkoušek ;-)